By Akustikk as
Børsteveien 4 B
0585 OSLO


By Akustikk as
Rådgivende ingeniørfirma

By Akustikk as

I henhold til kravene i Plan- og bygningsloven kan vi dokumentere sentralgodkjenning for ansvarsrett i akustikk.

Vi utfører oppdrag for statlige og kommunale etater, næringsliv og private over hele landet.

           Vi hjelper deg med alt innen:
Offentlig regelverk innen støy (støy er uønsket lyd) - Beregninger og målinger av innendørs og utendørs støynivå - Trinnlydisolering (L`n,w) - Luftlydisolering (R`w) - Bygningsakustikk - Støy fra tekniske installasjoner (aggregater, vifter/pumper m.m) - Støyplager - Trafostøy - Støy fra vaskemaskiner - Lydeffekt - Lydutbredelse - Støyskjermer og voller - Fasadeisolering mot utendørs støy - Lydvinduer - Trafikkstøyreduksjonstall (Rw + Ctr) - Lydforhold i bygninger - Byggeforskrift TEK-97 (NS 8175, klasse C)- Romakustikk - Byggakustikk - Miljøakustikk - Etterklangstid - dBA - Frekvens - Hertz (svingninger per sekund) - Hørsel - Anleggs- og industristøy - Lydhimlinger - Trinnlydplater - Trafikkstøy - Støy fra T-bane, trikk og tog - Vibrasjonsisolering - Flystøy - Lydabsorpsjon - Absorbenter - Balkongskjerming - Støy på arbeidsplassen - Døgnekvivalent lydtrykknivå (LAeq,24h) - Maksimalt lydtrykknivå (LAmax) - dB - Lyddempning - Lydfeller - Byggestøy - Støy fra næringsvirksomhet - Lyddempende ventiler - Flanketransmisjon - Strukturlyd